2017 LMS 英雄聯盟

11/19 2017 LMS All-Star 明星賽眾星對決,第一天精彩回顧
11/17 2017 LMS All-Star 明星賽活動及出席來賓介紹 Day 2
11/16 2017 LMS All-Star 明星賽活動及出席來賓介紹 Day 1
11/09 2018 ECS 春季公開賽,11/10(五)起開放報名!
11/06 2017 LMS All-Star 明星賽,11/08 起開放購票!(11/07更新)
上個月
08月賽程
下個月
下一場比賽:00D 00H 00M 00S
夏季季賽 第8週 #48
08/02 星期三 18:00
FWVSHKA

FW vs HKA Full Game

FW vs HKA Game 1

FW vs HKA Game 2

FW vs HKA Game 3

夏季季賽 第9週 #51
08/03 星期四 16:00
RGVSHKA

RG vs HKA Full Game

RG vs HKA Game 1

RG vs HKA Game 2

夏季季賽 第9週 #52
08/03 星期四 19:00
WSVSM17

WS vs M17 Full Game

WS vs M17 Game 1

WS vs M17 Game 2

夏季季賽 第9週 #53
08/04 星期五 16:00
M17VSFW

M17vs FW Full Game

M17vs FW Game 1

M17vs FW Game 2

M17vs FW Game 3

夏季季賽 第9週 #54
08/04 星期五 19:00
HKAVSJT

HKA vs JT Full Game

HKA vs JT Game 1

HKA vs JT Game 2

HKA vs JT Game 3

夏季季賽 第9週 #55
08/05 星期六 16:00
RGVSFB

RG vs FB Full Game

RG vs FB Game 1

RG vs FB Game 2

夏季季賽 第9週 #56
08/05 星期六 19:00
ahqVSFW

AHQ vs FW Full Game

AHQ vs FW Game 1

AHQ vs FW Game 2

夏季季賽 第8週 #49
08/06 星期日 16:00
FWVSRG

FW vs RG Full Game

FW vs RG Game 1

FW vs RG Game 2

FW vs RG Game 3

夏季季賽 第8週 #50
08/06 星期日 19:00
JTVSFB

JT vs FB Full Game

JT vs FB Game 1

JT vs FB Game 2

夏季季後賽 第1週 #58
08/18 星期五 15:00
ahqVSJT

AHQ vs JT Full Game

AHQ vs JT Game 1

AHQ vs JT Game 2

AHQ vs JT Game 3

AHQ vs JT Game 4

夏季季後賽 第1週 #59
08/20 星期日 15:00
RGVSahq

RG vs AHQ Full Game

RG vs AHQ Game 1

RG vs AHQ Game 2

RG vs AHQ Game 3

RG vs AHQ Game 4

夏季季後賽 第2週 #60
08/25 星期五 15:00
FWVSahq

FW vs AHQ Full Game

FW vs AHQ Game 1

FW vs AHQ Game 2

FW vs AHQ Game 3

升降賽
2017年04月18日 - 04月30日
夏季賽
2017年05月29日 - 08月13日
季後賽
2017年08月14日 - 08月20日
本週之星HKA Riris
位置
Top
KDA
4.1
擊殺參與
69.3%
近期使用
英雄選用次數
茂凱 8
崔絲塔娜 8
古拉格斯 8
科加斯 7
銳空 7
英雄被禁次數
克黎思妲 9
塔莉雅 7
路西恩 7
嘉文四世 6
札克 5